środa, 2 listopada 2011

Information about project- Informacje na temat projektu

Friendship, exploration, diversity, space, intercultural, creativity and boldness offers a wide variety of possibilities. Teachers and preschool children can share the same interests working on the same project and learning about life, culture, different languages ​​spoken in the two countries. All this will increase the horizon of knowledge, responsiveness and will make you understand that people are the same, wherever they live. Will learn that friendship, empathy, socialization and understanding are the most important things for people.-Przyjaźń, poszukiwanie, rozmaitość, przestrzeń, współpraca międzykulturowa, inwencja twórcza i śmiałość . Dzieci 3-4 letnie z grupy Pszczółki podczas trwania projektu będą dowiadywać się o życiu, kulturze,będą poznawać inne języki? ​Wszystko to będzie pomocne w zwiększeniu wiedzy, wrażliwości na to że ludzie są tacy sami. Dowiedzą się, że przyjaźń, zrozumienie, uspołecznienie są bardzo ważne dla ludzi.

Partners

1. RODICA MARDARE (FOUNDER)

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 BUZAU, BUZAU, Romania

2.ISABEL FRANCISCA ÁLVAREZ NIETO (FOUNDER)

CEIP PRÁCTICAS Nº1, Málaga, Spain

3. Anna Kruszewska i Anna Kurek

Przedszkole nr 1 "SŁONECZKO", Zawiercie, Poland